Mình thư thập dữ liệu từ đâu?

Bình luận

Khi bạn truy cập blog và nhận xét một bài viết nào đó, mình sẽ nhận được tên và địa chỉ email khi bạn điền vào biểu mẫu trong phần bình luận.

Phương tiện truyền thông

Khi bạn chủ động nhắn tin cho mình qua mạng xã hội hay các phương tiện truyền thông khác, mình nhận được địa chỉ mạng xã hội của bạn nhưng mình sẽ không thu thập chúng vì bất kỳ lý do gì và cũng không nhắn tin quảng báo hoặc spam tin nhắn rác qua địa chỉ này.

Bạn có quyền gì về dữ liệu của bạn?

Bạn có quyền yêu cầu mình xuất toàn bộ dữ liệu mình đã lưu về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà bạn cung cấp cho mình. Bạn cũng có thể yêu cầu mình xóa toàn bộ dữ liệu về bạn. Điều này không bao gồm những dữ liệu mình có nghĩa vụ phải giữ lại cho mục đích quản trị, pháp lý.