Để tạo ra một môi trường thân thiện, giúp mọi người tiếp cận nhiều hơn về những kiến thức phát triển bản thân mỗi ngày một cách cởi mở nhất, bình luận của bạn có thể bị xóa nếu vi phạm một trong những chính sách sau:

  • Dùng ngôn ngữ đả kích, không tôn trọng tác giả hoặc bất kỳ ai khác.
  • Dùng ngôn từ thô tục.
  • Tuyên truyền, quảng bá những điều không tốt hoặc cố ý đả kích người khác.
  • Xâm phạm quyền cá nhân.
  • Là thư rác hoặc các liên kết quảng cáo.
  • Có chứa tài liệu bản quyền nhưng chưa được cấp phép của người sở hữu.
  • Mạo danh người dùng khác.
  • Lạc đề.
  • Được viết ẩn danh.

Tuy nhiên, nếu bạn không đồng ý với những quan điểm trong bài viết của mình, bạn có thể thẳng thắn đóng góp ý kiến và bình luận này chắc chắn sẽ được phê duyệt nếu nó mang tính xây dựng và dùng ngôn từ thân thiện, phù hợp. Mình rất cần những người đóng góp ý kiến xây dựng để tạo một cộng đồng thân thiện và giúp đỡ nhau cùng tốt hơn mỗi ngày.

Thông tin pháp lý

Ý kiến của những người bình luận không phải là ý kiến của mình (người sở hữu blog), vì vậy mình sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những bình luận này mà chính người bình luận mới là người chịu trách nhiệm về những điều họ đã bình luận nếu những bình luận đó vi phạm một trong những điều khoản trên hoặc bất kỳ vi phạm nào liên quan đến pháp luật hay quyền sở hữu trí tuệ.