Bạn có thể liên hệ với mình bằng cách:

  • Nhắn tin qua fanpage: Võ Khiêm.
  • Email: vokhiem96py@gmail.com